AK

Kpt. Władysław Łukasiuk "Młot"

Zdjęcie: Zasoby IPN Uczęszczał do gimnazjum w Drohiczynie, a następnie w Sokołowie Podlaskim. Podczas służby w WP w wyniku wypadku doznał trwałego kalectwa. Od lutego 1940 żołnierz ZWZ-AK w Obwodzie […]

Ppor. Józef Kozłowski „Las”

Zdjęcie: Zasoby IPN Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. W latach 1931-1932 służył w 5 pp leg w Wilnie. Pracował jako gajowy na Wileńszczyźnie (Kotłowiec, gm. Kurzeniec, pow. starowiejski). W okresie […]

Płk Bronisław Banasik „Stefan”

Zdjęcie: Zasoby IPN Pochodził z rodziny robotniczej. Zdobył wykształcenie średnie. W czasie I wojny światowej walczył w szeregach armii rosyjskiej, a od 1918 r. w 5. Dywizji Strzelców Polskich (Syberyjskiej). […]

Kpt. Zdzisław Broński „Uskok”

Zdjęcie: Zasoby IPN W latach 1944–1949 jego oddziały przeprowadziły wiele głośnych akcji przeciwko siłom reżimowym, plasując go bez wątpienia na czele najgroźniejszych przeciwników „nowej władzy” na całej Lubelszczyźnie. O tym, […]

Zdzisław Badocha „Żelazny”

Zdzisław Badocha „Żelazny”, ppor. cz.w., dowódca 5 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK w okresie pomorskim. Zdjęcie: Zasoby IPN W czerwcu 1942 r. wstąpił do AK na terenie 23. Ośrodka Dywersyjnego […]