Okręg Lwów NSZ

Kpt. NSZ Henryk Flame „Bartek”

Zdjęcie: Zasoby IPN Od 1919 r. jego rodzina mieszkała w Czechowicach, w pow. bielskim. Ukończył miejscowe gimnazjum, a w1936 r. wstąpił do WP. Na krótko przed wybuchem wojny w 1939 […]