NZW

Kartka z kalendarza, 13/14 kwietnia 1951

 70 lat temu, w nocy z 13/14 kwietnia 1951 roku, w obławie przygotowanej przez KBW, UB i MO, zginął w walce st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, […]

Ppor. Józef Kozłowski „Las”

Zdjęcie: Zasoby IPN Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. W latach 1931-1932 służył w 5 pp leg w Wilnie. Pracował jako gajowy na Wileńszczyźnie (Kotłowiec, gm. Kurzeniec, pow. starowiejski). W okresie […]

Płk Bronisław Banasik „Stefan”

Zdjęcie: Zasoby IPN Pochodził z rodziny robotniczej. Zdobył wykształcenie średnie. W czasie I wojny światowej walczył w szeregach armii rosyjskiej, a od 1918 r. w 5. Dywizji Strzelców Polskich (Syberyjskiej). […]

Chor. Witold Borucki „Dąb”, „Babinicz”

Zdjęcie: Zasoby IPN Uzyskał niepełne wykształcenie w Gimnazjum Ojców Salezjanów w Jaciążku. Podczas okupacji niemieckiej był żołnierzem AK w Obwodzie Maków Mazowiecki. Zmobilizowany do wojska, jesienią 1945 r. zdezerterował ze […]