Zdzisław Badocha „Żelazny”

Zdzisław Badocha „Żelazny”, ppor. cz.w., dowódca 5 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK w okresie pomorskim. Zdjęcie: Zasoby IPN W czerwcu 1942 r. wstąpił do AK na terenie 23. Ośrodka Dywersyjnego […]

Chor. Witold Borucki „Dąb”, „Babinicz”

Zdjęcie: Zasoby IPN Uzyskał niepełne wykształcenie w Gimnazjum Ojców Salezjanów w Jaciążku. Podczas okupacji niemieckiej był żołnierzem AK w Obwodzie Maków Mazowiecki. Zmobilizowany do wojska, jesienią 1945 r. zdezerterował ze […]